Via onze website www.smart-outlet.be verzamelen en verwerken wij diverse persoonsgegevens van u en andere bezoekers. Verantwoordelijke hiervoor is het bedrijf CT- productions bvba. In onderstaande privacyverklaring leest u welke (persoonlijke) informatie wij van u ontvangen en met welk doel wij deze informatie gebruiken. Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en zorgen ervoor dat uw informatie vertrouwelijk wordt behandeld, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

Doeleinden gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten betreffende aankoop en verkoop van artikelen bij SMART outlet
, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van ons klantenbestand.

Algemene bezoekgegevens
Wij houden algemene bezoekgegevens bij over het gebruik van onze website. In dit kader registreren wij het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren voordat wij deze gebruiken. Deze gegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt.

Contact- of aanmeldformulier, e-mail
Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Deze gegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt.

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten, nieuws en aanbiedingen. Voor de verzending van onze nieuwsbrieven maken wij gebruik van e-mail (via Mailchimp) en/of Whatsapp. Uw e-mailadres en/of telefoonnummer worden alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief per e-mail bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. In het aanmeldbericht voor de nieuwsbrief via Whatsapp staat eveneens vermeld hoe u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als dit noodzakelijk is voor de in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden. Met uw toestemming kunnen wij gegevens langer bewaren.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van hyperlinks met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Inzage en wijzigen van persoonsgegevens
U hebt het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Indien uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, corrigeren of verwijderen wij op verzoek uw persoonsgegevens (tenzij we verplicht zijn deze gegevens te bewaren). Ook hebt u onder omstandigheden het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens, en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze verzoeken, bij voorkeur per e-mail, aan ons richten.

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan om deze regelmatig te controleren. De laatste wijziging van deze privacy- en cookieverklaring was op 1 augustus 2018.